Privacyverklaring

Privacyverklaring

Atelier Carla Klein Goldewijk, gevestigd in Dalfsen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Atelier Carla Klein Goldewijk garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Hieronder vindt u meer informatie over welke persoonsgegevens worden verwerkt, wat hiermee wordt gedaan en wat u kunt doen als u vragen heeft over deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Atelier Carla Klein Goldewijk 

KVK-nummer: 01119522

Als u na het lezen van deze privacyverklaring vragen heeft, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier dat u op mijn website kunt vinden.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Atelier Carla Klein Goldewijk verwerkt persoonsgegevens die u verstrekt via het contactformulier. Daarnaast wordt het bezoekersgedrag geanalyseerd via Google Analytics. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over activiteiten op de website
 • Internetbrowser en type apparaat

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt?

Atelier Carla Klein Goldewijk verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Contact met u opnemen om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Analyseren van het gedrag van bezoekers de website om daarmee de website inhoudelijk te verbeteren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Atelier Carla Klein Goldewijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Atelier Carla Klein Goldewijk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt

Atelier Carla Klein Goldewijk gebruikt analytische cookies, via de ‘Analytics-dienst’ van Google, die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze dienst wordt gebruikt om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw handelingen op de website. Om uw anonimiteit te garanderen is bovendien het volgende gedaan:

 • Er is een verwerkersovereenkomst gesloten met Google Inc. Deze overeenkomst wordt aangeboden als onderdeel van hun Analytics-dienst;
 • het laatste octet van uw IP adres is gemaskeerd;
 • Het delen van gegevens binnen de Analytics dienst is uitgezet;
 • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Analytics-cookies.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw geanonimiseerde IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Bovendien heeft Atelier Carla Klein Goldewijk uw IP gegevens geanonimiseerd.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van andere websites kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Atelier Carla Klein Goldewijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Atelier Klein Goldewijk een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen door ons een bericht te sturen via het contactformulier op deze website.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uw is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek .

Atelier Carla Klein Goldewijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe persoonsgegevens worden beveiligd

Atelier Carla Klein Goldewijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.